ใช้ชีวิตให้มันง่ายๆ Johnny Srisawat

ใช้ชีวิตให้มันง่ายๆ ไปไหมมาไหนง่ายๆ กินง่ายๆ นอนง่ายๆ ทำไมจะต้องมีนั่นมีนี่ติดตัวให้มันพะรุงพะรัง หิวก็กิน ปวดท้องก็ห้องน้ำ ไม่ต้องถามว่าเอานั่นไหม เอานี่ไหม หิวไหม กินนี่ไหม #แต่ก็ขอบคุณ ชีวิตที่อิสระ คือชีวิตที่ไม่ต้องมีอะไรยึดติด

Message us